Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Outside of the Irish Bar with seating

Am

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn gadael fel ffrind. Cynhelir cerddoriaeth fyw bob wythnos o ddydd Mercher tan dydd Sul gydag amrywiaeth o genres.

Mae’r fwydlen arbennig yn amrywio o frechdan syml i stecen ffolen, heb anghofio ein stiw bacwn a bresychen traddodiadol neu ein stiw Gwyddeleg, neu os ydych chi’n awyddus i gael profiad Gwyddelig go iawn, cofiwch archebu’r “Guinness gorau yn y dref”, yn ôl ein cwsmeriaid.

Ymunwch â ni i fwynhau cerddoriaeth Wyddelig, bwyd blasus a pheint o Guinness gwerth chweil, neu rhowch gynnig ar yr amrywiaeth o wisgi a choffi Gwyddelig sydd ar gael. Dewch i gael profiad Gwyddelig yn Llandudno.

Pris a Awgrymir

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 4.95 a £ 12.95

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cerddoriaeth fyw

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Mynediad gwastad, ramp neu lifft i doiled cyhoeddus
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

The Irish Bar

Bar

137 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876744

Amseroedd Agor

Oriau agor dyddiol (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau12:00 - 00:00
Dydd Gwener12:00 - 01:30
Dydd Sadwrn11:00 - 01:30
Dydd Sul11:00 - 00:00
Gwyliau Cyhoeddus11:00 - 02:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.11 milltir i ffwrdd

 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd 1902

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.22 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 10. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.28 milltir i ffwrdd
 11. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.29 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....