Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Am

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y mynyddoedd a’r coedwigoedd, mae’r Hilton Garden Inn yma yn un eithaf arbennig. 

Yng nghanol awyr iach ac ehangder Eryri, ac yn rhan o un o brif gyrchfannau antur y DU – Adventure Parc Snowdonia – gall gwesteion fanteisio ar yr holl anturiaethau gwych sydd ar garreg y drws. 

Mae gweithgareddau yn Adventure Parc Snowdonia yn cynnwys nofio mewn dŵr croyw, SUP / padlfyrddio, beicio mynydd a chwrs rhwystrau ninja dan do. Neu gallwch ddysgu syrffio yn ystod eich arhosiad, ar lagŵn syrffio mewndirol anhygoel 300 medr o hyd, gyda thonnau addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr

Mae cyfleusterau i westeion yn cynnwys desg groeso sydd ar agor 24 awr, gwasanaeth ystafell, canolfan ffitrwydd i westeion yn unig, a WiFi am ddim ym mhob rhan o’r eiddo. Mae golygfeydd anhygoel drwy’r ffenestri uchel yn yr ystafelloedd gwely, a cheir yn yr ystafelloedd hefyd ddesg, teledu sgrîn fflat ac ystafell ymolchi en-suite. Yn ogystal â hynny mae ystafelloedd teuluol, ystafelloedd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, ystafelloedd sydd yn derbyn cŵn, ac ystafelloedd mwy o faint. 

Mae Zephyr’s Bar & Grill ger y lagŵn yn gweini bwyd a diod lleol gan rai o gynhyrchwyr gorau’r ardal, ac mae’r byrddau yn edrych ar draws tonnau’r lagŵn. Mae bwffe poeth ac oer a dewisiadau brecwast poeth ar gael bob dydd.  Mae teras bwyta yn yr awyr agored wedi ei dirlunio, a gofod digwyddiadau preifat ar gael y tu mewn a’r tu allan. 

Yn y gwesty cyrchfan unigryw hwn hefyd mae sba Wave Garden, sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos am driniaethau moethus, yn gystal â thaith thermol tu mewn / yn yr awyr agored, pyllau hydrotherapi, pyllau tân, a phodiau ymlacio. 

Sut i archebu lle

Ar-lein, neu drwy ffonio 01492 353 353.

Rhagor o wybodaeth

Mae Hilton Garden Inn Eryri 6.2 milltir i ffwrdd o dref gaerog ganoloesol Conwy gyda’i chastell sydd yn un o Safleoedd Treftadaeth Y Byd UNESCO, a 7.8 milltir oddi wrth un o bentrefi harddaf Eryri, Betws-y-Coed. 

Mae atyniadau eraill gerllaw yn cynnwys Gerddi Bodnant (6.7 milltir), Llandudno (11.2 milltir), Zip World Fforest (7.1 milltir), dechrau Llwybr y Mwynwyr a Llwybr Pyg (15.4 milltir) a Phortmeirion (29.4 miles).

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
106
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Suite£119.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell 2 wely sengl£89.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell deulu£174.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell dwbl£89.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell sengl£89.00 y person (ystafell yn unig)

*Mae ystafelloedd â golygfa o’r lagŵn ar gael. Bydd yn rhaid talu £30 yn ychwanegol am y rhain. Mae ystafelloedd addas i gŵn ar gael. Bydd yn rhaid talu £20 yn ychwanegol fesul ci, ni chaniateir mwy na 2 gi maint canolig fesul ystafell.”

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Bwydlenni rhithwir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Masgiau wyneb yn ofynnol i staff mewn ardaloedd cyhoeddus
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Sgriniau hylendid yn eu lle
 • System giwio
 • System giwio rithwir
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Car Charging Point
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Lift
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Children's facilities available
 • Lifft ar gael
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Spa / Pwll Nofio

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Croesewir partïon ysgol

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hilton Garden Inn Snowdonia

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 353 353

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  3.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  3.5 milltir i ffwrdd
 4. 4.11 milltir i ffwrdd
 1. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.48 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  6.13 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.17 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.18 milltir i ffwrdd
 5. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.19 milltir i ffwrdd
 6. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  6.2 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  6.22 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.23 milltir i ffwrdd
 9. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.24 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  6.27 milltir i ffwrdd
 11. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.28 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  6.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....