Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Maes-y-Garth

Am

Ynglŷn â'r llety

Wedi’i leoli ar lethrau Dyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Eryri, mae Maes y Garth yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws y Coed.  Gelwir yn ‘Borth i Eryri’, mae Betws y Coed yn baradwys i gerddwyr. Gyda mynediad hawdd i Fynydd Yr Wyddfa, nid ydych yn bell i ffwrdd o deithiau ysbrydoledig.

 

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr

Wedi’i leoli mewn 2 erw o ardd, mae Maes y Garth yn westy arddull alpaidd. Mae pob ystafell yn cynnwys ystafell ymolchi, yn ogystal, teledu, Wi-Fi a phethau ymolchi am ddim. Gyda balconi cymunedol ac ardal patio, gallwch wirioneddol fwynhau’r awyrgylch o’ch cwmpas.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

I archebu ewch i wefan Maes y Garth www.maes-y-garth.co.uk neu ffoniwch 01690 710441.

 

Gwybodaeth berthnasol arall

Os ydych yn dymuno archwilio Betws y Coed ac Eryri, mae Maes y Garth yn addas i chi. Mae pecyn cinio ar gael ar gais, i roi egni ar gyfer teithio’r mynyddoedd. Mae ystafelloedd sychu ar gael i oresgyn tywydd difrifol ac ymlacio gan wybod bod eich beic neu gaiac yn ddiogel mewn garej dan glo.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
En-suite dwbl£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
En-suite Dwbl Super King£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
En-suite sengl£70.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
En-suite teuluol£130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Twin en-suite£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwiriadau tymheredd i ymwelwyr
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Terfyn capasiti
 • Wedi cau ar hyn o bryd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Maes-y-Garth

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710441

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....