Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

The Oasis, Llandudno

Am

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac Ed, y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

Mae gan The Oasis 4 seren AA, cafodd ail safle yng Ngwobr Gwely a Brecwast Mwyaf Cyfeillgar y DU yn 2018 yng ngwobrau AA, ac enillodd Busnes Twristiaeth y Flwyddyn Conwy 2018.

Wedi’i leoli ar y prif bromenâd â golygfeydd hyfryd o'r Gogarth, y Pier Fictoraidd a Môr Iwerddon, rydym yn ceisio sicrhau bod eich arhosiad yn un hamddenol a’ch bod yn mwynhau. Yn ogystal mae gennym Rhandy 2 ystafell wely hunanddarpar (gall chwech gysgu ynddo) i’w hurio.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£65.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn unig
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masgiau wyneb yn ofynnol i staff mewn ardaloedd cyhoeddus
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Taliadau digyswllt yn unig
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig

Cyfleusterau Darparwyr

 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Croesewir partïon ysgol

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Oasis

4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877822

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....