Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ystafell twin gyda lliain lliw hufen a theledu ar y wal. Ffenest fawr yn edrych dros y golygfeydd.

Am

Ynglŷn â’ch llety.

Llety gwely a brecwast gyda golygfeydd godidog o Fetws-y-coed. Mae yma fan parcio preifat ac eisteddle'r tu allan i chi gael mwynhau'r olygfa, a dydi’r pentref ddim yn bell ar droed. Mae’r ystafelloedd wedi’u hailwampio’n ddiweddar ac wedi’u haddurno’n hyfryd; mae en-suites, cyfleusterau gwneud paned a theledai clyfar yn y rhan fwyaf ohonyn nhw.

 

 

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr.

Wifi rhad ac am ddim, lle parcio preifat, oergell a rhewgell i’w rhannu, lle i eistedd y tu allan, darperir ar gyfer deietau arbennig, lle i storio beics ac fe ddarperir pecynnau bwyd ar gais.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

Ar-lein neu dros y ffôn

 

 

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall?

Os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig, cofiwch roi gwybod i ni er mwyn i ni eich helpu i wneud eich ymweliad yn un arbennig iawn.   

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Dwbl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£70.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Teulu£140.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin£97.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Bwyd ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Seddi tu allan

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Aberconwy

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
Betws y Coed, Conwy, LL24 0HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01690710202

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

* Wedi cau mis Ionawr tan ganol mis Chwefror

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
 • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
4 Sêr Croeso Cymru Listed/Verified Accommodation Visit Wales

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....