Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Waterloo Hotel and Lodge

Am

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig  dewis o ystafelloedd ar gael yn naill ai’r prif westy neu un o’n hystafelloedd steil bythynnod sy’n croesawu cŵn ar dir y gwesty.

Mae’n gweini cynnyrch lleol blasus yn The Bridge Restaurant a Bar 1815 cyfforddus yn ddyddiol, mae Gwesty Waterloo a Chyfleuster Hamdden yr Orsaf yn fan delfrydol i weld y mynyddoedd a'r arfordir yng Ngogledd Cymru hyfryd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£220.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£135.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken

Arlwyo

 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Waterloo Hotel and Lodge

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru
Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710411

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....