Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Person walking on stone pathway by a river

Am

Mae’n rhaid dringo allt serth drwy’r coetir (200tr/60m) ar ddechrau’r gylchdaith gymhedrol hon drwy Goedwig Gwydyr. Yna, mae’r llwybr yn mynd yn fwy gwastad a gallwch fwynhau golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri. Dilynwch y gwyriad byr (wedi’i arwyddo) i weld golygfa heb ei hail dros Eryri – dyma le gwych i gael picnic hefyd. O’r fan hon, mae’r llwybr yn llawer haws a gallwch ddychwelyd i lawr yr allt i’r man cychwyn yng Nghae'n y Coed. Hyd y daith: 1.4 milltir/2.3 cilomedr.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Craig Forris

Llwybr Cerdded

Cae'n y Coed, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0TN

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.88 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  4.87 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  4.89 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.2 milltir i ffwrdd
 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  6.18 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  6.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  6.81 milltir i ffwrdd
 4. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  6.91 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  7.02 milltir i ffwrdd
 6. 7.38 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.61 milltir i ffwrdd
 8. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  7.77 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  10.08 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  11.43 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  13.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....