Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Am

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd cyfres o lwybrau cyhoeddus, lonydd a ffyrdd tawel.

Mae’r llwybr yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau penwythnos hir i gerddwyr profiadol – gyda chyfle i ddilyn cylchdeithiau byr ar hyd rhannau o’r llwybr ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am brofiad llai anturus.

Dyma ffordd wych i fwynhau rhostiroedd Mynydd Hiraethog a phentrefi’r ardal lle ceir digonedd o lefydd i aros am fwyd a diod ac i werthfawrogi’r golygfeydd.
 

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Hiraethog

Llwybr Cerdded

Pentrefoelas, Conwy, LL24 0LD

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  4.89 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  5.34 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  5.64 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  5.76 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  6.22 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.67 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  7.56 milltir i ffwrdd
 5. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  7.79 milltir i ffwrdd
 6. 7.85 milltir i ffwrdd
 7. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  7.89 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw.

  9.09 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.58 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  11.84 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  12.2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....