Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Am

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso.

Archwiliwch Llandudno, a darganfyddwch beth yw’r cysylltiad ag Alice Liddell (yr Alys yng Ngwald Hud go iawn) a ddaeth ar wyliau i Landudno yn y 1860au.

Gan ddechrau yn y Ganolfan Groeso a defnyddio'r map fel eich canllaw, dilynwch 55 o olion traed y gwningen efydd o amgylch y dref.

Mae’n ddiwrnod allan gwych efo digon o gyfleoedd i dynnu lluniau, darganfod llu o gerfluniau Alys yng Ngwald Hud sydd wedi eu codi yma ac acw o amgylch y dref. Mae'r daith yn mynd â chi heibio Neuadd y Dref, siopau creiriau ac orielau celf Madoc Street, ar hyd y Promenâd ac i’r Fach. Yma fe allwch chi ymlacio a mwynhau picnic a helfa sborion.

O'r siambr dywyll fe gewch chi olygfeydd godidog o’r cyrchfan glan môr Fictoraidd anhygoel yma ac o Benmorfa. Mae’r llwybr wedyn yn mynd â chi drwy erddi ysblennydd Haulfre at droed y Gogarth ac yna at leoliad cartref gwyliau Alys ym Mhenmorfa.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

Llwybr Cerdded

Library Building, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577577

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. 0.19 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. 0.2 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.27 milltir i ffwrdd
 8. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Tollffordd

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.36 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.37 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd 1902

  0.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....