Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bont Fawr, Llanrwst

Am

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst. Mae’r daith yn arwain drwy goetir i ddatgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy. Yn y gwanwyn a’r haf gallwch weld blodau gwyllt megis clychau’r gog, blodyn neidr a garlleg gwyllt, yn ogystal â glöyn byw brych y coed a’r dylluan fach. Mae’r daith yn dechrau yn Ffordd Nebo. Mae’r llwybr yn hawdd gyda dringfeydd a disgyniadau cymhedrol ar balmentydd, lonydd gwyrdd, traciau a lonydd. Mae lluniaeth ar gael o’r siopau a’r tafarndai lleol yn Llanrwst.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1

Llwybr Cerdded

Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.61 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.29 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.75 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.52 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.57 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.7 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.59 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.99 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  7.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  7.01 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.28 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.4 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  10.12 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....