Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

The Beach Caravan Park

Am

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

Yn agos at ffordd gyflym yr A55 i mewn i Ogledd Cymru, mae’r parc hwn yn ganolbwynt gwych ar gyfer archwilio atyniadau lu Gogledd Cymru yn cynnwys tref glan y môr Fictoraidd boblogaidd Llandudno a thref castell hynafol Conwy.

Mae’r cyfleusterau ar y parc o safon uchel ac yn cynnwys lle chwarae i blant, lolfa a bar ar gyfer oedolion yn unig, bar i’r teulu ac ystafell chwaraeon. Mae Caffi Tides yn lle delfrydol i ymlacio lle ceir brecwast, byrbrydau a chacennau blasus.

Mae yno hefyd garafanau gyda thybiau poeth a charfanau ar gyfer y rhai sy’n dymuno dod â’u cŵn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£320.00 i £950.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr, 3 noson fesul uned: o £252 i £950

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Taliadau digyswllt yn unig
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • Toilets on-site
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Beach Caravan Park

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Abergele, Conwy, LL22 8HA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 515345

Amseroedd Agor

Tymor (1 Maw 2022 - 31 Rhag 2022)

* Testun Agoriadol Cyffredinol

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.53 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.72 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  3.04 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  3.51 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  3.72 milltir i ffwrdd
 5. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  3.79 milltir i ffwrdd
 6. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  3.98 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  4.09 milltir i ffwrdd
 8. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  4.24 milltir i ffwrdd
 9. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  4.38 milltir i ffwrdd
 10. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  4.44 milltir i ffwrdd
 11. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....