I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

The Beach Caravan Park

Am

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

Yn agos at ffordd gyflym yr A55 i mewn i Ogledd Cymru, mae’r parc hwn yn ganolbwynt gwych ar gyfer archwilio atyniadau lu Gogledd Cymru yn cynnwys tref glan y môr Fictoraidd boblogaidd Llandudno a thref castell hynafol Conwy.

Mae’r cyfleusterau ar y parc o safon uchel ac yn cynnwys lle chwarae i blant, lolfa a bar ar gyfer oedolion yn unig, bar i’r teulu ac ystafell chwaraeon. Mae Caffi Tides yn lle delfrydol i ymlacio lle ceir brecwast, byrbrydau a chacennau blasus.

Mae yno hefyd garafanau gyda thybiau poeth a charfanau ar gyfer y rhai sy’n dymuno dod â’u cŵn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£320.00 i £950.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr, 3 noson fesul uned: o £190 i £458

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Taliadau digyswllt yn unig
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Pets accepted by arrangement
 • Short breaks available
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Beach Caravan Park

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Abergele, Conwy, LL22 8HA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 515345

Amseroedd Agor

Tymor (1 Maw 2020 - 4 Ion 2021)

* Ailagor o 11 Gorffennaf 2020.

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  1.53 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  3.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  3.51 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  3.72 milltir i ffwrdd
 4. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  3.79 milltir i ffwrdd
 5. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  3.98 milltir i ffwrdd
 6. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  4.09 milltir i ffwrdd
 7. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  4.24 milltir i ffwrdd
 8. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  4.38 milltir i ffwrdd
 9. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  4.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.58 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  4.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....