Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llandudno Oval Bowling Club

Am

Mae Clwb Bowlio Llandudno yn The Oval, rhyw hanner milltir o ganol y dref a nesaf at y maes criced. Amgylchynir y grîn fowlio ei hun gan erddi ac mae ganddi seddi'r holl ffordd o gwmpas y terfyn allanol.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys clwb a ffreutur, lle gellir prynu lluniaeth, hufen iâ etc. Mae gan y clwb ei doiledau ei hun hefyd.

Mae gan The Oval olygfeydd prydferth o Ben y Gogarth, Happy Valley a golygfeydd pell dros ardal Maesdu, ac mae’n agos iawn at ardal Traeth Gorllewinol y dref.

Bydd pob ymwelydd yn cael croeso cynnes iawn i’n grîn.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Grŵp£90.00 grwpiau
Oedolion£3.00 oedolyn
Plentyn£1.00 plentyn
Uwch£3.00 pensiynwyr

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Bowlio Llandudno

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

The Oval, Off Gloddaeth Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2BU
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 870517

Amseroedd Agor

Morning opening (3 Ebr 2021 - 31 Hyd 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener10:00 - 12:30*
Dydd Sadwrn - Dydd SulWedi cau*
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 12:30*
Afternoon opening (3 Ebr 2021 - 31 Hyd 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Gwener14:00 - 16:30*
Dydd Sadwrn - Dydd SulWedi cau*
Gwyliau Cyhoeddus14:00 - 16:30*

* Weather permitting
Saturday and Sunday opening - please call for further information

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. 0.3 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.39 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.4 milltir i ffwrdd
 5. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.42 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.42 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.44 milltir i ffwrdd
 9. Sefydlwyd 1902

  0.45 milltir i ffwrdd
 10. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.49 milltir i ffwrdd
 11. 0.51 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....