Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Am

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r safle’n cynnwys canolfan ddŵr, pysgodfa fras gyda 3 llyn wedi’u stocio’n dda, tŷ crempog Iseldiraidd ac adran ymlusgiaid. Bwydwch yr hwyaid a’r pysgod, ymlaciwch yn y tir hyfryd o amgylch y llynnoedd, ac mae lle chwarae i’r plant hefyd. Mae’r prisiau pysgota’n amrywio, ffoniwch i gael rhagor o wybodaeth.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Canol-Wythnos yn cynnig POB TOCYN DYDD YN UNIG£7.50 oedolyn
Canol-Wythnos yn cynnig POB TOCYN DYDD YN UNIG£6.00 consesiwn
Consesiynau pensiynwyr, anabl a dan 14 oed - 4 awr£6.00 consesiwn
Consesiynau pensiynwyr, anabl a dan 14 oed yn Trwy'r dydd£7.50 consesiwn
Oedolion (14 oed a throsodd) Pob dydd (dros 4 awr)£9.00 oedolyn
Oedolion (14 oed a throsodd) Rhan o'r diwrnod (4 awr yn unig)£7.00 oedolyn
Rhiant a phlentyn - Pob dydd yn unig£14.50 teulu

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Pysgota

Glyn Isa, Rowen, Conwy, Conwy, LL32 8TP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 650063

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau*
Dydd Mawrth - Dydd Sul07:30 - 19:00*

* dydd Llun AR GAU (ac eithrio Gwyliau Banc)

dydd Mawrth – dydd Sul - 7.30am tan mae’n nosi

Croeso i glybiau pysgota; gallwch neilltuo lle ar unrhyw un o’r llynnoedd.)

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  2.31 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  2.31 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.3 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.33 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.33 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.34 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.35 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.4 milltir i ffwrdd
 5. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.45 milltir i ffwrdd
 6. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  3.51 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  3.55 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.58 milltir i ffwrdd
 9. Ger Aber Conwy

  3.68 milltir i ffwrdd
 10. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  3.84 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.88 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....