Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Walking in Conwy

Am

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion mwyaf diddorol o’r Oes Efydd ac Oes y Cerrig ar ymyl gogledd-ddwyreiniol Llyn Brenig. Mae’r daith yn dechrau ger y maes parcio yng ngogledd-ddwyrain Llyn Brenig ac yn dilyn y ffordd i Boncyn Arian a’r Cylch Cerrig. Gerllaw mae yna garnedd fawr yn nodi safle gwersyll Mesolithig – lle darganfuwyd lludw hen danau, ac arfau fflint yn dyddio o 5,700CC. Mae’r daith yn dod i ben wrth groesi’r ffordd a dringo at yr Hafotai – yn dyddio o’r 16eg ganrif. Dilynwch y llwybr hir - 2 filltir o hyd – i ddysgu mwy am hanes y tirlun hynafol hwn. Mae maes parcio a chyfleusterau ar gael yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig. Mae taflen am ddim, ‘Dyn ym Mrenig’, ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr yn rhoi mwy o wybodaeth am hanes ac archaeoleg yr ardal.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr

Llwybr Cerdded

Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Ychwanegu Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser – Llwybr Byr i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.12 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 7. 11.25 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  11.91 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.33 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 11. Eiddo yng ngofal Cadw.

  14.32 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....