Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rhos on Sea Golf Club

Am

Mae Cwrs Golff Llandrillo yn Rhos yng Ngogledd Cymru yn gwrs parcdir gwastad yn bennaf, sy'n cynnig her deg i'r golffiwr cyffredin ac yn brawf da i'r rhai sydd â handicap is. Diffinnir y detholiad o ffyrdd teg llydan, tîs uchel a lawntiau dwy haen steil Mackenzie gan goed hardd, wedi'u hamgylchynu gan olygfeydd syfrdanol o fynyddoedd ac arfordir Gogledd Cymru.


Yn ogystal â chyfleusterau bwyty a bar, rydym yn un o’r ychydig glybiau golff sydd â llety ar y safle, lle rydym yn cynnig pecynnau ‘aros a chwarae’. Mae awyrgylch cyfeillgar ein clwb yn croesawu aelodau, ymwelwyr dydd, pobl ar eu gwyliau a chystadleuwyr cymdeithasau golff.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Haf Rhwng 1pm a 3pm (dydd Sadwrn)£40.00 gweithgarwch
Haf Rhwng 1pm a 3pm (Llun - Gwener a Sul)£35.00 gweithgarwch
Prisiau'r gaeaf (dydd Llun - dydd Gwener)£25.00 gweithgarwch
Prisiau'r gaeaf (dydd Sadwrn a dydd Sul)£30.00 gweithgarwch
Prisiau'r haf (dydd Llun - dydd Gwener a dydd Sul)£40.00 gweithgarwch
Prisiau'r haf (dydd Sadwrn)£45.00 gweithgarwch
Tocyn Cyfnos y Gaeaf (ar ôl 1pm)£20.00 gweithgarwch
Tocyn Cyfnos yr Haf (ar ôl 3pm)£20.00 gweithgarwch

Gostyngiadau
Haf - FFIOEDD GWYRDD GRŴP (heb gynnwys Cyfnos)
8 chwaraewr neu fwy Gostyngiad o £5 pp/ 16 chwaraewr neu fwy Gostyngiad o £10 y pen

Gaeaf - FFIOEDD GWYRDD GRŴP (heb gynnwys Cyfnos)
16 neu fwy o chwaraewyr Gostyngiad o £5 pp

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddiant i hyfforddwyr
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Llieiniau ar gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mapiau llwybrau ar gael
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer digwyddiadau Corfforaethol
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Rhos on Sea Golf Club

Cwrs Golff

Glan y Mor Road, Llandudno, Conwy, LL30 3PU
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 548115

Amseroedd Agor

Oriau agor yr haf (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 23:00
Gwyliau Cyhoeddus08:00 - 23:00
Oriau agor y gaeaf (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 21:00
Gwyliau Cyhoeddus08:00 - 21:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  0.47 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  0.92 milltir i ffwrdd
 4. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  1.05 milltir i ffwrdd
 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  1.62 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.69 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.91 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.97 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  2.11 milltir i ffwrdd
 6. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  2.24 milltir i ffwrdd
 7. Theatr â 1500 o seddi

  2.39 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  2.49 milltir i ffwrdd
 9. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  2.51 milltir i ffwrdd
 10. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  2.77 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....