I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Welsh Mountain Zoo

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Cyfradd grŵp myfyrwyr (gyda cherdyn NUS)£43.30 teulu
Student (with valid ID)£11.40 consesiwn
Tocyn dinesydd hyn£13.40 pensiynwyr
Tocyn dinesydd hyn£12.15 pensiynwyr
Tocyn oedolion (16 + mlynedd Safonol£13.75 oedolyn
Tocyn oedolyn (16 + oed)£15.15 oedolyn
Tocyn plant (3-15 oed yn gynwysedig)£11.40 plentyn
Tocyn plant (3-15 oed)£10.35 plentyn
Tocyn teulu (2 +2)£47.65 teulu
Under 3 yearsAm ddim

* * Mae'n cynnwys rhodd 10% gwirfoddol a bydd yn cael ei roi tuag at gadwraeth a gwaith lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Heb eich haelioni, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig hwn. Os ydych yn drethdalwr yn y DU llenwch ddatganiad cymorth rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar gyfanswm eich taliad. Bydd gofyn ichi dalu'r tâl mynediad cymorth rhodd oni bai eich bod yn gwneud cais i dalu’r mynediad safonol**

Sw Mynydd Cymru

Old Highway, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5UY

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 532938

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 16:30

* Yn agored bob dydd drwy'r flwyddyn - ac eithrio Dydd Nadolig

Graddau

 • VAQAS Atyniad VB
VAQAS Atyniad VB

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.89 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.9 milltir i ffwrdd
 4. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  1.21 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.26 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.28 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.98 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.13 milltir i ffwrdd
 10. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.5 milltir i ffwrdd
 11. Ger Aber Conwy

  2.62 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.66 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....