Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Teigr Swmatra yn edrych i fyny, Sw Fynydd Gymreig.

Am

Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

Ailagor: 13 Gorffennaf

Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn teithio i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyfyngiadau sydd ar waith yn yr atyniad hwn.  Nodwch os gwelwch yn dda, mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw ar gyfer nifer o’r atyniadau a bydd amser penodol ar gyfer rhai tocynnau. Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n aml a chadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda. 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Cyfradd grŵp myfyrwyr (gyda cherdyn NUS)£43.30 teulu
Student (with valid ID)£11.40 consesiwn
Tocyn dinesydd hyn£13.40 pensiynwyr
Tocyn dinesydd hyn£12.15 pensiynwyr
Tocyn oedolion (16 + mlynedd Safonol£13.75 oedolyn
Tocyn oedolyn (16 + oed)£15.15 oedolyn
Tocyn plant (3-15 oed yn gynwysedig)£11.40 plentyn
Tocyn plant (3-15 oed)£10.35 plentyn
Tocyn teulu (2 +2)£47.65 teulu
Under 3 yearsAm ddim

* * Mae'n cynnwys rhodd 10% gwirfoddol a bydd yn cael ei roi tuag at gadwraeth a gwaith lles anifeiliaid Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru. Heb eich haelioni, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig hwn. Os ydych yn drethdalwr yn y DU llenwch ddatganiad cymorth rhodd a fydd yn caniatáu i Gymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru hawlio 25% ychwanegol ar gyfanswm eich taliad. Bydd gofyn ichi dalu'r tâl mynediad cymorth rhodd oni bai eich bod yn gwneud cais i dalu’r mynediad safonol**

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn unig
 • Contactless payment possible
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • System giwio
 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Cyfleusterau cynadledda
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sw Mynydd Cymru

Casgliad Anifeiliaid

Old Highway, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5UY

Ychwanegu Sw Mynydd Cymru i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 532938

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 16:30

* Yn agored bob dydd drwy'r flwyddyn - ac eithrio Dydd Nadolig
Ailagor ar 13 Gorffennaf 2020 ar ôl cloi.

Graddau

 • VAQAS Atyniad VB
VAQAS Atyniad VB

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruVAQAS Cymru VAQAS Cymru 2015
 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.89 milltir i ffwrdd
 3. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  1.21 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.26 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.13 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.5 milltir i ffwrdd
 10. Ger Aber Conwy

  2.62 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.66 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....