I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Penmaenmawr Beach

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn edrych allan…

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing)…

Adventure Company

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad…

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Adventure Parc Snowdonia

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd…

Great Orme Vertical Adventure Sports

Great Orme Vertical offers professional instruction in rock climbing, abseiling and scrambling/ sea…

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14 milltiro o…

Colwyn Jetski Club

Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol…

Bonkerz Fun Centre Llandudno

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth…

Llandudno Boat Trip

Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

North Wales Path

Mae Llwybr Gogledd Cymru yn rhedeg ger yr arfordir o Fangor (Gwynedd) i Brestatyn (Sir Ddinbych) yn…

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Llyn Crafnant Trail

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol…

Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Riding in North Wales

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Colwyn Bay Watersports

Rydym yn ganolfan chwaraeon dŵr wedi ein lleoli yn adeilad Porth Eirias ar draeth tywodlyd anhygoel…

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru

Mae Hélène yn ceisio cyfiawnder i'w brawd a lofruddiwyd, gyda dialedd a chwyldro yn gefnlen i Les…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Les vêpres siciliennes yn Venue Cymru

7th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae hud a lledrith Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru ym mhantomeim anhygoel ar gyfer Nadolig…

Agoriadau

Sleeping Beauty yn Venue Cymru

7th Rhagfyr 2019-29th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

16th Hydref 2020
Venue Cymru

Mae’r Levellers yn dal i fynd yn gryf ar ôl 30 mlynedd o berfformio.

Agoriadau

Levellers yn Venue Cymru

29th Chwefror 2020
Westlife - Stadiums in the Summer Tour, Colwyn Bay

Bydd Westlife - y grŵp sydd wedi gwerthu’r mwyaf o albymau yn y DU yn y G21 - yn teithio’r DU yn…

Agoriadau

Westlife - Taith Stadiums in the Summer, Bae Colwyn

5th Gorffennaf 2020
Oriel Ffin y Parc

Portreadau trawiadol yn eu cynildeb a symlrwydd ond eto'n llawn manylder, teimlad, a math o…

Agoriadau

Dewi Tudur: Guto a'r Gwas Glas yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019
Prom a Mwy 20

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2020 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 20, Bae Colwyn

2nd Mai 2020
Rygbi Gogledd Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Casnewydd yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

4th Ebrill 2020
Nadolig Canoloesol Conwy

Mae Gŵyl y Gaeaf Conwy’n ddigwyddiad cyffrous a drefnwyd gan berchnogion busnesau lleol yn nhref…

Agoriadau

Nadolig Canoloesol Conwy

14th Rhagfyr 2019
Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

Mae’r Ras Bromenâd 5k fflat a chyflym hon bellach wedi'i sefydlu ar y calendr rhedeg lleol.

Agoriadau

Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

11th Ebrill 2020
Trochfa Gŵyl San Steffan Bae Colwyn

Dewch i ymuno â ni ar gyfer trochfa flynyddol Gŵyl San Steffan yn nhonnau’r môr a thywod euraidd…

Agoriadau

Trochfa Gŵyl San Steffan Bae Colwyn

26th Rhagfyr 2019
9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

7th Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Mae Leontes yn rhwygo ei deulu’n ddarnau gyda’i genfigen, ond mae galar yn agor ei galon.

Agoriadau

RSC yn fyw: The Winter's Tale yn Theatr Colwyn

10th Mehefin 2020
Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

Her gerdded 10 neu 20 milltir o amgylch y Gogarth, Llandudno.

Agoriadau

Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

21st Mawrth 2020
Sioe Cerrig

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Agoriadau

Sioe Cerrig

5th Medi 2020
Ffair Hadau Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.

Agoriadau

Ffair Hadau Conwy

26th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

21st Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

27th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Ni all yr un dyn wrthsefyll swynion hudoles fwyaf y byd opera, Carmen.

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Carmen yn Venue Cymru

5th Mawrth 2020
Theatr Colwyn

Cefn gwlad Suffolk yn Lloegr, 1759. Wrth i’r wlad ddisgwyl am gomed Halley, caiff merch ifanc ei…

Agoriadau

NT Live: The Welkin yn Theatr Colwyn

21st Mai 2020
Theatr Colwyn

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd…

Agoriadau

RSC yn fyw: Pericles yn Theatr Colwyn

23rd Medi 2020
MOSTYN, Llandudno

Mae'r corff newydd hwn o waith gan yr artist o Japan, Nobuko Tsuchiya, yn cael ei ddangos yng…

Agoriadau

Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Venue Cymru

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

19th Mawrth 2020
RSPB Conwy

Yw cael mwy o natur yn eich bywyd yn un o’ch addunedau blwyddyn newydd chi?

Agoriadau

Taith Gerdded Adnabod Adar, Dydd Calan yn RSPB Conwy

1st Ionawr 2020

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Treetops

Byngalo ar ben bryn yn wynebu’r gorllewin gyda golygfeydd gwych o’r arfordir a’r mynyddoedd…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Empire Hotel Llandudno

Mae’r teulu Maddocks wedi bod yn berchen ar yr Empire Hotel a’i reoli ac maent bellach yn dathlu 70…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Ty Newydd

Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

Ty Penry

Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r…

Del-Mar Guest House

Mae’r Del-Mar mewn lleoliad perffaith ar gyfer holl atyniadau ac amwynderau’r dref.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Sunrise Apartments

Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a…

Sunnycroft

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r…

Bodysgallen Hall

Mae’r Neuadd Gradd 1 restredig hon o’r 17eg ganrif mewn lleoliad trawiadol, gan edrych dros Gastell…

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

East

Rydym bellach yn fwyty Cantonaidd / Japaneaidd sy’n cynnig amrywiaeth eang o fwyd dwyreiniol mewn…

Samphire, Seafood Brasserie & Bar

Samphire, Brasserie a Bar Bwyd Môr, wedi’i leoli yng Ngwesty Car Môr, ac mewn lleoliad delfrydol…

Queens Hotel

Cinio / byrbrydau / te hwyr / a te a choffi bore a phrynhawn yn ddyddiol. Man i goetsis godi a…

Coffee Junction

Mae digon o le yn y Coffee Junction yng Nghyffordd Llandudno, mae iddi amgylchedd ymlaciol ac mae’n…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Village Chippy

Siop pysgod a sglodion draddodiadol ar y brif ffordd rhwng Abergele a Llanddulas.

Copper Kettle

Rydym yn fusnes teuluol ac yn arbenigo mewn bwyd cartref

The Looking Glass Ice Cream Parlour

Mae pob hufen iâ a sorbedau, Crepes a wafflau yn cael eu gwneud ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch…

The Cocoa House

O fyrbryd a choffi arbenigol i bryd tri chwrs, i gyd o gynnyrch lleol.

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....