Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Craiglwyd Hall Caravan Park

Am

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd cyrchfan a holl brif atyniadau Gogledd Cymru.

Craiglwyd Hall oedd y parc cyntaf i gael ei brynu gan y teulu Thornley ym 1961. Mae’r Neuadd yn cynnwys lolfa atyniadol, bar chwaraeon, ystafell gemau teulu a theras awyr agored. Dyma’r amgylchedd perffaith ar gyfer ymlacio a gwylio’r machlud hardd dros Ynys Seiriol. Yn y parc mae ardal chwarae plant ac ystafell gemau hefyd.

Mae’r parc anhygoel hwn, sydd wedi ennill nifer o wobrau, ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ac wedi’i leoli’n berffaith er mwyn i westeion gymryd mantais o’r atyniadau a’r mannau prydferth gerllaw. Os ydych yn hoffi pysgota, mae Pysgodfa Brithyll Graiglwyd Springs drws nesaf i’r parc.

Mae gan Barc Carafanau Craiglwyd Hall garafanau twb poeth, carafanau sy’n addas ar gyfer cŵn a rhandai moethus ar gael i’w llogi. 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Per unit per weeko£240.00 i £790.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr, 3 noson fesul uned: o £155 i £389

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Sgriniau hylendid yn eu lle

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Trwyddedig

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres canolog ym mhob uned

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau i blant

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Craiglwyd Hall Caravan Park

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 623355

Amseroedd Agor

Tymor (1 Maw 2021 - 1 Ebr 2023)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.47 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.76 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.64 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.71 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.76 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.76 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.77 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.79 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.83 milltir i ffwrdd
 7. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.86 milltir i ffwrdd
 8. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.86 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.9 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  4.64 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  4.69 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....