Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bodnant Estate Bryn Mawr

Am

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle preifat â golygfeydd godidog, wedi’i leoli mewn ardal wledig â choedwigoedd yn rhan isaf Dyffryn Conwy. Mae hen dai carreg, bythynnod a sguboriau wedi cael eu hadnewyddu mewn dulliau traddodiadol a’u dodrefnu’n gyfforddus â steil, fel tai gwyliau. Arhoswch yn un ohonynt a mwynhewch mynd i grwydro ar y milltiroedd o lwybrau preifat drwy’r goedwig a’r caeau ar yr ystâd, gan syfrdanu ar olygfeydd anhygoel ar draws Eryri a Môr Iwerddon. Mae mynyddoedd, llynnoedd, coedwigoedd derw a ffawydd, ac yn bennaf cewch heddwch a llonyddwch.

Mae'r eiddo i gyd, ac eithrio a nodir yn wahanol, yn cynnwys y nodweddion canlynol: gwres canolog, stôf goed, microdon, oergell neu oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, Teledu, Chwaraewr DVD a CD, Freeview, radio ffôn a band llydan/WiFi. Gellir gwneud cais am gotiau teithio a chadeiriau uchel. Gellir prynu trwydded pysgota o Ganolfan Arddio Bodnant.

Yn ystod eich ymweliad, archwiliwch bopeth sydd gan Bodnant i’w gynnig:

Gerddi Bodnant, sy'n perthyn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac wedi'u lleoli ynghanol yr ystâd, o fewn 1-3 milltir i bob eiddo. Mae’n fyd-enwog ar gyfer ei thresi aur, terasau Eidalaidd crand, ffrydiau, rhaeadrau a golygfeydd, yn ogystal a'i Chasgliad Cenedlaethol o blanhigion.

Mae Canolfan Arddio Bodnant yn ganolfan arbenigol, sy’n gwerthu planhigion prin ac anarferol, wedi’u meithrin yn Bodnant a’u tyfu yn eu tai gwydr eu hunain, ac mae’n cynnwys siop gydag ystod eang o anrhegion. Mae’n gartref hefyd i’r Edinburgh Woollen Mill a siop anrhegion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ogystal â: Chanolfan Grefftau Bodnant, sy’n arddangos ystod eang o grefftau annibynnol a chelf gan grefftwyr lleol. Mae’r Ganolfan Grefftau yn le delfrydol ar gyfer siopa am anrhegion anarferol. Mae Canolfan Bwyd Cymru Bodnant yn teimlo’n angerddol am fwyd Cymraeg ac yn achub ar bob cyfle i arddangos cynnyrch blasus Cymru, sy'n cael ei gynhyrchu ar y safle, a gan gynhyrchwyr lleol hefyd a ddewiswyd yn ofalus. Gyda Siop Fferm o’r radd flaenaf, llawn cynnyrch blasus a thymhorol, yn ogystal â Chigydd, Becws a Siop Delicatessen – mae rhywbeth at ddant pawb!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
10
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Yr uned yr wythnoso£710.00 i £1,478.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr: 3 noson fesul uned o £431 to £868

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ystâd Bodnant

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 650562

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....