Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Running track and playing field at Eirias Leisure Centre, Colwyn Bay

Am

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw prydferth. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys pwll nofio 25 metr chwe lôn gyda nodweddion dŵr gwahanol, ystafell ffitrwydd, arena, cae chwarae synthetig gyda llifoleuadau, cyrtiau tennis dan do a’r tu allan, ystafell iechyd, lawnt fowlio a llyn cychod – heb sôn am yr holl gyfleusterau eraill o fewn ardal y parc.

Cyfleusterau Hamdden
• Ystafell Ffitrwydd
• Cyrtiau Tennis
• Pwll Nofio
• Neuadd Chwaraeon
• Dosbarthiadau Ffitrwydd
• Lawnt Fowlio
• Parc Chwarae Plant
• Parc Sglefrio
• Cae Pêl-droed / Hoci Synthetig

I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd agor, ac oriau Gŵyl y Banc, ewch i’r wefan.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Cwrt tennis
 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Pwll nofio dan do

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Hamdden Colwyn

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Eirias Park, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577900

Amseroedd Agor

* Monday - Friday 7am - 10pm
Saturday 7am - 5pm
Sunday 7am - 8:30pm
For more information about opening times, and Bank Holiday hours, please visit website

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  0.77 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.86 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.22 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.66 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.75 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.94 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.23 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....