Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Am

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol 130-milltir o hyd sy’n mynd o Abaty Dinas Basing i Ynys Enlli. Mae’r llwybr yn dilyn llwybrau traddodiadol y pererinion canoloesol a fyddai’n ymweld â ffynhonnau sanctaidd, eglwysi a chysegrfannau’r seintiau Celtaidd ar hyd y ffordd.

Ymgollwch yn hanes barddoni a phererindota wrth i chi ddilyn ôl troed y pererinion canoloesol gan gychwyn ar daith gyfareddol ar draws cefn gwlad hudolus Sir Gonwy.

Mae llwybr Taith Pererin Gogledd Cymru yn mynd â chi drwy dirwedd sydd gyda’r mwyaf prydferth a chyfareddol yng Nghymru.

Mae yna lawer o safleoedd cynhanesyddol, cysegrfannau ac eglwysi canoloesol o fewn tafliad carreg i bentrefi gwledig gogoneddus sydd â llefydd gwych i letya ac i ymlacio dros bryd o fwyd.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Pererin Gogledd Cymru

Taith Hunan Dywys

LL28 5RE

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  1.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  1.19 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  4.29 milltir i ffwrdd
 1. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.52 milltir i ffwrdd
 2. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  4.54 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4.56 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  4.62 milltir i ffwrdd
 5. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  4.64 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  4.66 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  4.66 milltir i ffwrdd
 8. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  4.7 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  4.89 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  4.93 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  5.5 milltir i ffwrdd
 12. 5.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....