Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Taith gerdded i'r teulu, Llanfairfechan

Am

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae pob taith yn dechrau o’r maes parcio ar Ffordd yr Orsaf a gallwch brynu lluniaeth o’r siopau a’r tafarndai lleol. Dewiswch o’r canlynol:

Llwybr 1: O amgylch y Pentref - 3.5 milltir (5.6 cilomedr) ar ffyrdd a phalmentydd y pentref gyda rhai dringfeydd a disgyniadau graddol.

Llwybr 2: Glan y Môr Elias, Traeth Lafan - 3 milltir (4.8 cilomedr) ar lwybr gwastad ger yr arfordir. Addas i gadeiriau olwyn – bydd angen gofyn am agoriad ‘radar’.

Llwybr 3: Tyddyn Drycin - 2.6 milltir (4.6 cilomedr) ar ffyrdd, llwybrau glaswelltog a choetiroedd gyda rhai dringfeydd a disgyniadau graddol.

Llwybr 4: Rhiwiau - 3.4 milltir (5.5 cilomedr) ar ffyrdd eilaidd, traciau a llwybrau gyda rhai dringfeydd a disgyniadau cymhedrol; mae’r llwybr yn fwdlyd mewn mannau.

Llwybr 5: Garreg Fawr - 3.5 milltir (5.6 cilomedr) ar ffyrdd, ffyrdd B a llwybrau gyda rhai dringfeydd serth hyd at 364m/1194 troedfedd a disgyniadau.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Llanfairfechan

Llwybr Cerdded

Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.72 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.81 milltir i ffwrdd
 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.89 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.51 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.61 milltir i ffwrdd
 5. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.64 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.66 milltir i ffwrdd
 7. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.7 milltir i ffwrdd
 8. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.72 milltir i ffwrdd
 9. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.73 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.78 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  7.21 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  7.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....