I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Buster's Cycle Hire

Mae Buster’s Cycles, yn haeddiannol iawn, wedi ennill enw da fel y prif fusnes llogi beiciau yn…

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Running track and playing field at Eirias Leisure Centre, Colwyn Bay

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

Two walkers at the gateway entry to Pensychnant Nature Reserve

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Rhaeadr Ewynnol,| Betws-y-Coed

Mae Taith Rhaeadr Ewynnol yn dilyn trac 2.5 milltir ar hyd yr Afon Llugwy at safle godidog Rhaeadr…

Victorian photograph of horse drawn carriage and crowds of people, Penrhyn Road, Colwyn Bay

Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol…

Colwyn Jet Ski Club Logo

Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Cyclists riding on cycle path

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

Curious about Llandudno

Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Picture of Lady in Tudor dress walking through forest with a dog

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos car rali ar drac garw ger llyn

Rali Cambrian yw un o'r digwyddiadau ralïo hynaf (1955) ac fe'i ystyrir yn un o'r goreuon yn y DU.

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2021 - Sir Conwy

20th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Prom Xtra

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2021 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 21, Bae Colwyn

8th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn dwy daith a sicrhaodd glod y beirniaid a chyfnod ar y West End, mae Footloose yn ôl ac yn…

Agoriadau

Footloose yn Venue Cymru

25th Ionawr 2021-30th Ionawr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dadrithiedig ac yn oedrannus, mae Faust yn cyfnewid ei enaid am ieuenctid bythol y diafol…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Faust yn Venue Cymru

12th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf hyd yma a, gorau oll, maen nhw’n dychwelyd i…

Agoriadau

Diversity - Connected 2021 yn Venue Cymru

23rd Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

11th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

24th Medi 2021
Delwedd yn dangos dyn wedi'i wisgo mewn gwisg ganoloesol yn gorymdeithio trwy Conwy

Mae Gŵyl y Gaeaf Conwy’n ddigwyddiad cyffrous a drefnwyd gan berchnogion busnesau lleol yn nhref…

Agoriadau

Nadolig Canoloesol Conwy

12th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos Ffair Hadau Conwy ar Sgwâr Lancaster, Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.

Agoriadau

Ffair Hadau Conwy

26th Mawrth 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

31st Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

15th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

14th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Mae marchnad awyr agored newydd sbon wedi cyrraedd Bae Colwyn! Yn y farchnad artisan hon fe ddowch…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

25th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn cynnwys Herman's Hermits, The Tremeloes, Marmalade, The Merseybeats, PJ Proby, Steve Ellis,…

Agoriadau

Sixties Gold 2021- Rhestr Perfformwyr Anhygoel yn Venue Cymru

27th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos rhedwr benywaidd yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i…

Agoriadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith i Ddathlu Hanner Canmlwyddiant. Yn syth ar ôl wythnos o berfformiadau yn Theatr Vaudeville yn…

Agoriadau

The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

7th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg y Nadolig a Stephen John Owen yn Oriel Ffin y Parc

6th Rhagfyr 2020-23rd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ar ôl cael ei chyhuddo o felltithio un o efeilliaid Iarll di Luna, mae merch sipsi’n cael ei…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Il trovatore yn Venue Cymru

13th Mai 2021

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Il trovatore yn Venue Cymru

15th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â hoff gwpl dawnsio neuadd y wlad ar eu taith newydd sbon yn 2021.

Agoriadau

Anton & Erin - Showtime yn Venue Cymru

4th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Ebrill 2021.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

5th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

22nd Ebrill 2021-23rd Ebrill 2021

Uchafbwyntiau Llety

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Uchafbwyntiau Siopa

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....