Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Paysanne, Deganwy

Am

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio Ffrengig.  Dros 20 mlynedd, roeddent wedi datblygu ciniawyr ffyddlon oedd yn mwynhau’r awyrgylch ymlaciol, bwyd blasus, hiwmor a hwyliau da, a rhestr winoedd bwrpasol gan Bob o winllanoedd ar draws Ffrainc. 

Gwnaeth eu mab Cai gymryd drosodd yn 2013.  Yn 2015, ymunodd y cogydd yn Paysanne, David Hughes â Cai i redeg y busnes.   Mae’r syniadau syml wnaeth wneud Paysanne yn boblogaidd yn 1988 yr un fath heddiw: bwyd ffres, lleol, wedi’i baratoi â chariad, wedi’i gyflwyno’n syml mewn awyrgylch ymlaciol, jasaidd a chwareus.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
3 courses and a glass of wine (Wednesday - Friday)£22.75 bwydlen prisiau sefydlog

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Mae angen archebu

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Mynediad gwastad, ramp neu lifft i doiled cyhoeddus

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr
 • Mewn tref/canol dinas

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Paysanne

Bwyty

147 Station Road, Deganwy, Conwy, LL31 9EJ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492582079

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.68 milltir i ffwrdd
 3. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.92 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.95 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.03 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.04 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.06 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.22 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.45 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.52 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.54 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  1.76 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  1.78 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  1.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....