Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bodysgallen Hall

Am

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd nodedig Gradd 1 o’r ail ganrif ar bymtheg sy’n mwynhau golygfeydd godidog o’i gerddi ffurfiol hyd at Gastell Conwy a mynyddoedd mawreddog Eryri.

Yn llawn hanes lleol, ac yn wreiddiol yn dŵr gwylio yn ystod cyfnod adeiladu Castell Conwy yn y drydedd ganrif ar ddeg cyn bod yn gartref teuluol drwy berchnogaeth Richard Mostyn yn y cyfnod  Elisabethaidd hwyr.

Yma, gall gwesteion ymgolli yn y profiad tŷ gwledig hanfodol hwn. Mae gan Neuadd Bodysgallen 31 ystafell wely, gyda 15 wedi'u lleoli yn y brif dŷ ac 16 bwthyn yn y gerddi sydd wedi cael eu hadnewyddu o'r tai allan gwreiddiol. Mae'r rhain oll wedi cael eu haddurno gyda gwedd tŷ gwledig, a'u dodrefnu gyda hen ddodrefn, printiau coeth a darluniau.

Yn y prif dŷ, gall gwesteion ac ymwelwyr fwynhau’r bwyty rhagorol, sydd wedi ennill tri rosette yn gyson gan yr AA. Yn cynnwys bwydlenni llawn dychymyg gan Prif Gogydd y bwyty sydd wedi ennill gwobrau, mae’r bwyd yn llawn blasau Cymreig, cynnyrch ffres, a lleol a ffrwythau a llysiau tymhorol o ystâd Neuadd Bodysgallen. Gweinir Te Prynhawn traddodiadol drwy gydol yr wythnos.

Mae’r bwyty yn mynd allan i deras haul ar y lawnt, sy’n edrych dros olygfeydd o’r ardd, ac sydd wedi cael ei gydnabod am ei waith adnewyddu a enillodd wobrau. Mae’r gerddi’n cynnwys parterre o'r ddeunawfed ganrif sy'n cynnwys gwrych sgwâr gyda arogl perlysiau, brigiadau calchfaen naturiol a gardd gerrig gyda rhaeadr, gerddi o fewn waliau pwll lili a sawl ffug-dŵr. Mae sawl llwybr coediog i’w cerdded; un o'r rhain yw Taith Pentref Pydew, sy'n arwain at obelisg wedi'i leoli ar ben Bryn Ffrith.

Gall gwesteion ac ymwelwyr fwynhau cyfleusterau iechyd a hamdden gwych yn Sba Bodysgallen, lle mae therapyddion proffesiynol yn cynnig ystod eang o driniaethau harddwch a lles, gan ddefnyddio cynnyrch Aromatherapy Associates, Environ Skin Care ac ewinedd a cholur gan Jessica. Mae’r Sba yn gartref i bwll nofio mawr, pum ystafell ar gyfer triniaethau harddwch, bath sba, sawna, ystafell stêm a champfa. Gall gwesteion fwynhau lluniaeth ysgafn wedi’i weini yn Ystafell y Clwb ar y teras, ar ddyddiau cynnes.

Mae Neuadd Bodysgallen yn cynnig cyfleusterau arbennig ar gyfer priodasau, digwyddiadau cymdeithasol a chyfarfodydd. Mae Ystafelloedd Wynn, sydd wedi’u lleoli gyferbyn â’r tŷ gyda stablau a adnewyddwyd o’r adeiladau gwreiddiol sy'n tarddu o'r ail ganrif ar bymtheg, yn cynnig cyfleusterau hunan-arlwy, gyda mynediad uniongyrchol o'r maes parcio.

Mae Neuadd Bodysgallen yn rhan o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers 2008 drwy rodd, gyda phob elw yn mynd i'r elusen.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ddwbl£225.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl£235.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£500.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell senglo£200.00 i £520.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bodysgallen Hall & Spa

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig
The Royal Welsh Way, Llandudno, Conwy, LL30 1RS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584466

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
All Year (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig
 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Coch AA Gwesty Gwledig 4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Gwobrau AA3 AA Rosette 3 AA Rosette 2019
 • Bwrdd Croeso CymruVisit Wales Gold Award Visit Wales Gold Award 2019
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.01 milltir i ffwrdd
 2. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  1.32 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.41 milltir i ffwrdd
 1. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.47 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.5 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.52 milltir i ffwrdd
 5. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.54 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.56 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.57 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.62 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  1.67 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  1.78 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.82 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  1.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....