Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Am

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr.  Bythynnod cysurus i ddau, fflatiau cyfleus, tai a ffermdai mawr lle gall teuluoedd ddod at ei gilydd, i gyd yn cael eu harchwilio’n annibynnol a’u graddio gyda sêr. Croeso i anifeiliaid anwes.  Tybiau poeth/pyllau nofio ar gael. Darperir dillad gwlâu a thyweli.  Ffoniwch ni rŵan ar 01492582492 neu ewch i’n gwefan hawdd ei defnyddio lle gallwch weld ar unwaith pa lety gwyliau sydd ar gael, cael taith rithwir o’i amgylch, gweld cynlluniau llawr a ffotograffau a bwcio’n ddiogel ar-lein.

I gael y gwerth a’r gwasanaeth gorau, mae’n werth bwcio lle yn uniongyrchol.

Mae Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru (North Wales Holiday Cottages) yn asiantaeth gosod llety gwyliau lleol, teuluol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 50 o flynyddoedd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
161
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£340.00 i £2,600.00 fesul uned yr wythnos
Pecyn seibiannau byr (3 noson yr uned)o£320.00 i £1,600.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Gwyliau byr, 3 noson fesul uned o £250 i £695
**Cysylltwch â Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru am ragor o fanylion ar brisiau.**

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Taliadau digyswllt yn unig

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen available for hire
 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Extra charge for gas/electricity
 • Gas available
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Swimming pool on site
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Ystafell Gemau

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres Canolog

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

3-5 Sêr Croeso Cymru 3– 53-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
39 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9DF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 582492

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 3-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.73 milltir i ffwrdd
 3. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.95 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.99 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.01 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.09 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.11 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.13 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  1.33 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.39 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.48 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.64 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  1.69 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  1.71 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  1.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....