I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ty Gwyn Holiday Park

Am

Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

Mae gennym ddewis gwych o garafanau ar werth a charafanau newydd sydd â gwres canolog, a ffenestri gwydr dwbl i’w llogi! Rydym yn falch fod gennym garafán y gall pobl mewn cadair olwyn ei llogi a rhai carafanau sydd yn addas i anifeiliaid.

Mae Bwyty a Bar Sŵn y Môr yn le gwych i ymlacio. Rydym ar agor ar ddydd Iau a dydd Mercher (9am-3pm), dydd Gwener a dydd Sadwrn (9am-9pm) a dydd Sul (9am-3pm) – Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnos£225.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Taliadau digyswllt yn unig

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Gwyn Park

Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 827301

Amseroedd Agor

Tymor (2 Maw 2019 - 2 Tach 2019)

* Ailagor o 11 Gorffennaf 2020.

Graddau

 • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
Listed/Verified Accommodation Visit Wales

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.15 milltir i ffwrdd
 3. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  1.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  1.83 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.92 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  5.74 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  6.16 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.4 milltir i ffwrdd
 7. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  6.43 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  6.74 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  6.9 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  6.99 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  7.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....