Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ty Gwyn Holiday Park

Am

Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

Mae gennym ddewis gwych o garafanau ar werth a charafanau newydd sydd â gwres canolog, a ffenestri gwydr dwbl i’w llogi! Rydym yn falch fod gennym garafán y gall pobl mewn cadair olwyn ei llogi a rhai carafanau sydd yn addas i anifeiliaid.

Y bwyty a’r bar ar y safle yw'r Peacock Lounge. Mae ar agor o 12pm tan 10pm bob dydd gyda bwydlen flasus ac amrywiol, coctels a diodydd poeth. Mae gwasanaeth bwyd i fynd ar gael, ynghyd â gwasanaeth dan do ac awyr agored. Rydym yn argymell eich bod yn archebu ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich siomi. Ffoniwch 01492 849917 a phwyso 3 i archebu lle neu ewch ar y wefan i weld y fwydlen - https://www.thepeacockloungegroup.co.uk/

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnos£305.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi tu allan
 • Taliadau digyswllt yn unig

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Gwyn Park

Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 827301

Graddau

 • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
Listed/Verified Accommodation Visit Wales

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.15 milltir i ffwrdd
 3. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  1.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  1.83 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.92 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  2.19 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.23 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  5.74 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  6.16 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.4 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  6.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  6.74 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  6.9 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  6.99 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....