Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Am

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond peidiwch â phoeni! Mae’r un wynebau cyfarwydd yn dal yno ac fe fydd yr un cynnyrch am yr un prisiau gwych ag o’r blaen yma. Fel PetPlace, mae gennym ni wedd fodern newydd ac rydyn ni’n stocio mwy o gynnyrch i anifeiliaid anwes nag erioed.

Wedi’i leoli ar Gylchfan Rhuddlan oddi ar yr A55, PetPlace yw’r lle perffaith i alw heibio iddo a chael gafael ar bob dim y gallech chi fod eu hangen ar gyfer eich anifail anwes. Gyferbyn â McDonalds Abergele, mae mynediad ati’n hwylus ac mae digon o le parcio.

Ynghyd â siop ar gyfer pob math o anifeiliaid, rydym ni wedi agor yr ychwanegiad diweddaraf at frand PetPlace – ein parc i gŵn a’r bar coffi. Yma, fe gewch hyd i sesiynau chwarae drwy gydol y dydd i gŵn o bob maint a brîd. Mae’r parc cŵn AM DDIM, dim ond i chi ddod draw a’i ddefnyddio. Yn ogystal â’r sesiynau chwarae, mae gennym ni ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn yn yr ardal newydd yma. Cofiwch edrych ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o fanylion am y rhain.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y siop gyda’ch ffrind gorau blewog.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

  • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

  • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
  • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

  • Croesawgar i gŵn

Parcio a Thrafnidiaeth

  • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anawsterau symudedd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

petplace

Rhuddlan Road, Abergele, Conwy, LL22 7HZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 823188

Amseroedd Agor

Oriau agor dyddiol (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 18:00
Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00

* Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 0.10 a £ 500.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....