Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Y Morfa Leisure Centre

Am

Mae Canolfan Hamdden Y Morfa yn cynnig ystod eang o weithgareddau dan do ac awyr agored ac yn gartref i lu o glybiau chwaraeon. Mae’n Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Criced Iau, Tennis Bwrdd a Phêl-droed Merched (dan 16) ac yn cynnig lle delfrydol i bobl o bob lefel o ffitrwydd i ymarfer a mwynhau chwaraeon.
Rydym yn gartref i nifer o wahanol glybiau sy’n rhoi’r cyfle i chi fynd i’r lefel nesaf yn y gamp o’ch dewis. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau cymdeithasol i’r gymuned; lle gwych i gwrdd â phobl newydd a gwella eich lefelau ffitrwydd.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Toiledau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Morfa Leisure Centre

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Cader Avenue, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 360410

Amseroedd Agor

* Monday - Friday: 4pm - 10pm
Saturday and Sunday: Subject to booking

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  0.51 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  0.71 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.84 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  3.95 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.99 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  6.02 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  7.52 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.91 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  8.16 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  8.17 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  8.49 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.64 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.72 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....