Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Stile into a field with public pathway

Am

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes ger y ffin â Sir Ddinbych. Mae hon yn daith hawdd ar hyd llwybrau coetir a lonydd gwledig, yn cynnwys rhai bryniau, a dylai gymryd tua 1 awr i’w chwblhau. Mae cyfoeth o fywyd gwyllt yng nghoetir hynafol Coed Shed, sydd yn arbennig o ddeniadol yn ystod y gwanwyn pan fydd blodau’r gwanwyn yn creu sbloet o liw.

Gallwch brynu taflen yn cynnwys manylion am y daith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cylchdaith i Goed Shed

Llwybr Cerdded

Groes, Denbigh, Conwy, LL16 5RS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290/575200

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  6.63 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  6.91 milltir i ffwrdd
 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  7.84 milltir i ffwrdd
 2. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.35 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  9.3 milltir i ffwrdd
 4. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  9.34 milltir i ffwrdd
 5. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  9.54 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  9.57 milltir i ffwrdd
 7. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  9.98 milltir i ffwrdd
 8. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  10.16 milltir i ffwrdd
 9. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  10.59 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  10.64 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  12.02 milltir i ffwrdd
 12. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  12.69 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....