Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Up to the Lake

Am

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr o hyd, sy’n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a beicwyr canolradd ac unrhyw un sydd am brofi ei stamina heb ormod o waith technegol. Mae’r llwybr yn croesi Coedwig Clocaenog ac yn mynd ymlaen i Lyn Brenig gan fynd o amgylch glannau’r llyn mawr a hardd hwn. Mae Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig yn lle da i fwynhau seibiant a lluniaeth yn y caffi cyn dychwelyd i’r goedwig. Mae’r daith yn dechrau ym mhentref Cyffylliog.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

I fyny i’r Llyn

Llwybr Beicio

Cyffylliog, Conwy, LL15 2ED

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  1.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  5.85 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  6.8 milltir i ffwrdd
 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.5 milltir i ffwrdd
 2. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  12.72 milltir i ffwrdd
 3. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  14.62 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  14.64 milltir i ffwrdd
 5. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  14.72 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  14.9 milltir i ffwrdd
 7. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  14.97 milltir i ffwrdd
 8. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  15.17 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  15.52 milltir i ffwrdd
 10. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  15.71 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  15.95 milltir i ffwrdd
 12. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  16.02 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....