I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

National Cycle Route 5 | Colwyn Bay

Am

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn cysylltu trefi’r Rhyl, Bae Cinmel, Abergele, Bae Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos, Llandudno, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan. Mae’r rhan fwyaf o’r daith yn ddi-draffig ond mae’n rhaid ymuno â’r ffordd am ychydig ger Conwy cyn dychwelyd i’r llwybr glan-môr di-draffig. I gyfeiriad y gorllewin, mae’r llwybr yn parhau oddi ar y ffordd ar hyd yr arfordir trwy drefi glan-môr Penmaenmawr a Llanfairfechan.

Mae darn o’r llwybr sy’n gymharol ddi-draffig yn arwain i Gonwy drwy Llandudno lle ceir golygfeydd godidog o afon Conwy a Chastell Conwy yn y pellter. Mae’r llwybr hwn hefyd yn cysylltu â Gwarchodfa Natur yr RSPB yng Nghyffordd Llandudno.

Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr di-draffig hefyd yn addas ar gyfer cerddwyr a defnyddwyr cadair olwyn. Mae digon o gyfle i aros am fwyd a diod ar hyd y daith gan fod y llwybr yn mynd drwy nifer o drefi a phentrefi.

Mae Llwybr Cenedlaethol 5 yn ymestyn i’r gorllewin o drefi glan-môr Penmaenmawr a Llanfairfechan, gan gyrraedd dinas Bangor yn y pen draw.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy

Llwybr Beicio

Conwy

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.23 milltir i ffwrdd
 4. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.35 milltir i ffwrdd
 1. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.78 milltir i ffwrdd
 2. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.88 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.3 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.85 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  5.31 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.53 milltir i ffwrdd
 7. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  5.58 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  5.89 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  6.04 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  6.16 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  6.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....