Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cyclists on National Cycle Route 5 at Colwyn Bay

Am

Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir. Byddwch yn beicio drwy’r trefi canlynol:

•           Y Rhyl

•           Bae Cinmel

•           Abergele

•           Bae Colwyn

•           Llandrillo-yn-Rhos

•           Llandudno

•           Conwy

•           Penmaenmawr

•           Llanfairfechan

Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn mynd â chi oddi ar y ffordd fawr, gyda rhan fer ar y ffordd yng Nghonwy cyn i chi droi am lan y môr. Mae’r llwybr wedyn yn mynd â chi ar y ffordd ac i’r gorllewin ar hyd yr arfordir drwy drefi glan y môr Penmaenmawr a Llanfairfechan.

Ar hyd y llwybr sy’n mynd â chi i Gonwy drwy Landudno, fe gewch chi olygfeydd godidog o Afon Conwy a Chastell Conwy.  Mae yna hefyd lwybr cyswllt i Warchodfa Natur RSPB Conwy yng Nghyffordd Llandudno.

Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr sydd oddi ar y ffordd fawr hefyd yn addas i gerddwyr a phobl sy'n defnyddio cadair olwyn. Ac, os ydych chi’n teimlo’n llwglyd neu’n sychedig, mae yna ddigon o lefydd yn gwerthu lluniaeth ar hyd y llwybr.

Pan gyrhaeddwch chi dref Llanfairfechan, mae Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi i’r gorllewin i ddinas Bangor.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy

Llwybr Beicio

Conwy

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  1.23 milltir i ffwrdd
 4. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.23 milltir i ffwrdd
 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.35 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.85 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  5.31 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.53 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  5.58 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  5.89 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  6.04 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  6.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....